ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ประภัสสร แสนไชย
ชื่อเรื่อง กระบวนการถ่ายทอดความรู้หัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือของชุมชนบ้านดอนหลวง จังหวัดลำพูน = Knowledge transferring process of weaving work of Ban DonLuang, Lamphun Province
หัวเรื่อง ผ้าฝ้าย -- ลำพูน;หัตถกรรม -- ลำพูน;ชุมชนบ้านดอนหลวง (ลำพูน)
จำนวนหน้า ฎ, 91 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต บรรณานุกรม :แผ่น 88-90;การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษานอกระบบ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554