ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พัชราภรณ์ ไชยภักดี
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ปริมาณการใช้น้ำประปาในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุดรธานี = Analysis of tap water consumption in Udon Thani municipal area
หัวเรื่อง น้ำประปา -- การวิเคราะห์;น้ำประปา -- อุดรธานี
จำนวนหน้า ฐ, 109 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต บรรณานุกรม :แผ่น 87-88;การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์บูรณาการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554