ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณัฐ นันติ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อนำเสนอข้อมูลการปลูกลำไยในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย = Development of a geographic information system for longan growers in the upper Northern Region of Thailand
หัวเรื่อง ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ -- ไทย (ภาคเหนือ);ลำไย -- การปลูก;ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ภูมิศาสตร์;ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- เกษตรกรรม
จำนวนหน้า ช, 79 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [57]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548