ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เกศณีย์ เทพปัญญา
ชื่อเรื่อง การประเมินการบำบัดรักษาผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดของศูนย์แสงอรุณ ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Evaluation for drug addict in Sang-aroon center, Maehee Sub-district, Pai district, Mae Hong Son province
หัวเรื่อง คนติดยาเสพติด -- การบำบัด;คนติดยาเสพติด -- ปาย (แม่ฮ่องสอน). ตำบลแม่ฮี้;ศูนย์แสงอรุณ
จำนวนหน้า ฏ, 92 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต บรรณานุกรม :แผ่น 77-79;การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554