ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Li, Ziqiang
ชื่อเรื่อง Analysis Of appropriate forecasting models and dependence measures of exchange rates between peoples republic Of China and Thailand = การวิเคราะห์แบบจำลองการพยากรณ์ที่เหมาะสมและการวัดความเป็นอิสระของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย Ziqiang Li
หัวเรื่อง Foreign exchange rates -- China;Foreign exchange rates -- Thailand
จำนวนหน้า xii, 117 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2012
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Economics
โน้ต Thesis (Master of Economics (Applied Economics)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 103-106
ภาษา English
ปีการศึกษา 2012