ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วรรณทวี สุภานุวงศ์
ชื่อเรื่อง การเมืองเรื่องอัตลักษณ์เชิงพื้นที่: กรณีศึกษาผู้หญิงเวียดนามในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ถูกย้ายที่ตั้งใหม่ใน ส.ป.ป. ลาว = Politic of spatial identity: a case study of Vietnamese women in a relocated village in Lao PDR.
หัวเรื่อง สตรี -- การย้ายถิ่น -- เวียดนาม;สตรีกับการเมือง -- เวียดนาม
จำนวนหน้า ณ, 196 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต บรรณานุกรม :แผ่น 190-196;การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชาสตรีศึกษา))-- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554