ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธงชัย แก้วอุด
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบของขี้เถ้าถ่านหินทีมีความสัมพันธ์กับค่าแคลเซียมออกไซด์ในถ่านหินลิกไนท์จากเหมืองแม่เมาะโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล = Analysis of coal ash components correlation with calcium Oxide of Lignite at Mae Moh mine using data mining technique
หัวเรื่อง ถ่านหิน -- ลำปาง -- การวิเคราะห์;ขี้เถ้า;เหมืองแม่เมาะ;ลิกไนต์
จำนวนหน้า พ, 212 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต บรรณานุกรม :แผ่น 177-180;การค้นคว้าแบบอิสระ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554