ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุเมธ สมณี
ชื่อเรื่อง การผลิตและการเก็บรักษาข้าวกล้องดัดแปรเนื้อสัมผัส = Production and storage of texture modified brown rice
หัวเรื่อง ข้าวกล้อง -- การเก็บและรักษา;ข้าวกล้อง -- การผลิต
จำนวนหน้า ต, 182 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต บรรณานุกรม :แผ่น 126-133;การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554