ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กนกวรรณ ตันติวรางกูร
ชื่อเรื่อง ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตผ้าทอกะเหรี่ยงลายโบราณ ของวิสาหกิจชุมชนบ้านเด่นยางมูล อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน = Cost and return on the production of Karen ancient-pattern weaving producta at Baan Denyangmool community enterprise, Lee district, Lamphun province
หัวเรื่อง การวิเคราะห์คุณค่า (การควบคุมต้นทุนการผลิต);ผ้าทอ -- ลี้ (ลำพูน) -- ต้นทุนการผลิต;ผ้าทอ -- ลี้ (ลำพูน) -- อัตราผลตอบแทน;กะเหรี่ยง
จำนวนหน้า ฎ, 116 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต บรรณานุกรม :แผ่น 105-106;การค้นคว้าแบบอิสระ (บัญชีมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554