ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ประดิรพ สายวงศ์คำ
ชื่อเรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนบ้านปางมะโอ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง = Change in participation pattern of communities: a case study in Ban Pangma-O, Mae Tha District, Lampang Province
หัวเรื่อง ชุมชน -- การมีส่วนร่วมของประชาชน -- ลำปาง;ชุมชน -- แม่ทะ (ลำปาง);ชุมชนบ้านปางมะโอ (ลำปาง)
จำนวนหน้า ฎ, 105 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต บรรณานุกรม :แผ่น 100-104;การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษานอกระบบ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554