ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุธาสินี ญาณประสาท
ชื่อเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงินที่มีลักษณะเป็นทั้งหนี้สินและทุนตามมาตรฐานการบัญชีไทยกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ และมาตรฐานการบัญชีของสหรัฐอเมริกา = The Comparative study of Thai accounting standards, international accounting standards and American accounting standards of liabilities and equity tranaction of financial instruments
หัวเรื่อง การบัญชี -- สหรัฐอเมริกา;หนี้สิน (การบัญชี);ทุน (เศรษฐศาสตร์)
จำนวนหน้า ญ, 294 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต ต้นฉบับไม่มีหน้า 31-42, 54-55;การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 113-115
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548