ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง โคสิต อบสุวรรณ
ชื่อเรื่อง การประมาณค่าปริมาณฟลูออไรด์ที่ได้รับจากน้ำต่อวันของเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ในเขตเทศบาลเมืองเชียงราย = Estimation of daily Fluoride intake from water of infants under one year old in Chiang Mai Municipality
หัวเรื่อง ฟลูออไรด์;เด็ก -- เชียงราย
จำนวนหน้า ญ, 50 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โน้ต ต้นฉบับไม่มีหน้า 19;การค้นคว้าแบบอิสระ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [41]-43
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538