ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เติมศักดิ์ จันทรประยูร
ชื่อเรื่อง การไปทำงานต่างประเทศของสตรีภาคเหนือ : กรณีศึกษาสตรีอำเภอจุน จังหวัดพะเยา
หัวเรื่อง โสเภณี -- ไทย (ภาคเหนือ);สตรี -- จุน (พะเยา);แรงงานสตรี
จำนวนหน้า 134 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต ต้นฉบับไม่มีสารบาญ;วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 106-108
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2536