ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สายพิณ โอภานุรักษธรรม
ชื่อเรื่อง สภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูงสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่ริม
หัวเรื่อง สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่ริม;โรงเรียนประถมศึกษา -- แม่ริม (เชียงใหม่);การสอน;การสอนด้วยอุปกรณ์;การวัดผลทางการศึกษา
จำนวนหน้า ช, 109 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาประถมศึกษา
โน้ต ขาดหน้า 89 (ต้นฉบับไม่มี);วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาประถมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 88-92
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538