ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อรพิน รังษีสาคร
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการป้องกันภาวะขาดสารไอโอดีนของประชาชนอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง Dissertations, academic -- nursing;Iodine;โรคขาดสารไอโอดีน -- การป้องกันและควบคุม;ผู้ป่วย -- เชียงดาว (เชียงใหม่) -- พฤติกรรม;ไอโอดีน
จำนวนหน้า ฐ, 91 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต ขาดหน้า 80 (ต้นฉบับไม่มี);วิทยานิพนธ์ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 68-77
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2542