ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชลธิดา ลาภหลาย
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์การใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนในโครงการประกันสังคมจังหวัดลำพูน
หัวเรื่อง โครงการประกันสังคมจังหวัดลำพูน;การแพทย์ -- แง่เศรษฐกิจ -- ลำพูน;การแพทย์กับสังคม -- ลำพูน;เศรษฐศาสตร์การแพทย์ -- ลำพูน;อุปสงค์;การแพทย์ -- อุปทานและอุปสงค์
จำนวนหน้า ฎ, 69 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต ขาดหน้า 8, 45 ต้นฉบับไม่มี;วิทยานิพนธ์ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 53
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545