ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สหัทยา ดำรงเกียรติศักดิ์
ชื่อเรื่อง การพัฒนาคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -- อาจารย์;อาจารย์มหาวิทยาลัย -- เชียงใหม่;การพัฒนาตนเอง;การบริหารงานบุคคล -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฎ, 148 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โน้ต ขาดหน้า 79 (ต้นฉบับไม่มี);วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [113]-119
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541