ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จรูญรัตน์ ส่งศรี
ชื่อเรื่อง แนวทางการพัฒนาการบริหารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดของจังหวัดหนองบัวลำภู
หัวเรื่อง ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน -- หนองบัวลำภู -- การบริหาร;เด็กวัยก่อนเข้าเรียน
จำนวนหน้า ฏ, 168 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โน้ต ขาดหน้า 68 (ต้นฉบับไม่มี);วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 143-146
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539