ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณรงค์ศักดิ์ มิ่งนันท์
ชื่อเรื่อง ดินและการกระจายตัวของดินในสภาพภูมิประเทศแบบคาสต์ บริเวณบ้านหนองเขียวและบ้านหนองอุก อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง ดิน -- เชียงดาว (เชียงใหม่);ดิน -- การวิเคราะห์;บ้านหนองเขียว (เชียงใหม่);บ้านหนองอุก (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ด,169 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
โน้ต ขาดหน้า 65 (ต้นฉบับไม่มี);วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาปฐพีศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 72-76
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538