ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นพคุณ สุวรรณฤทธิ์
ชื่อเรื่อง ผลกระทบของนโยบายการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านชาวเขาตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
หัวเรื่อง ชาวเขา -- นโยบายของรัฐ;ชาวเขา -- แม่สรวย (เชียงราย);การพัฒนาชุมชน -- แม่สรวย (เชียงราย)
จำนวนหน้า 216 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต ขาดหน้า 53-62 (ต้นฉบับไม่มี);วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 184-189
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538