ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธนะรัตน์ วิทยาขาว
ชื่อเรื่อง เสถียรภาพของไอร์ออน (III) ไฮครอกไซด์ซอลในสารละลายอิเล็กโทรไลต์
หัวเรื่อง สารละลาย (เคมี);อิเล็กโทรไลต์;เหล็กไฮครอกไซด์ซอล
จำนวนหน้า ต, 134 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเคมี
โน้ต ขาดหน้า 4 ต้นฉบับไม่มี;วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเคมี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [132]-133
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2543