ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณัฐนนท์ เผ่าเหลืองทอง
ชื่อเรื่อง แนวทางการจัดระบบการปฏิบัติงานของฝ่ายขายและฝ่ายผลิตของโรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผาเคลือบศิลาดล: กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เตาเม็งราย จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลเตาเม็งราย;การจัดการขาย;การขาย;การผลิต;เครื่องปั้นดินเผา
จำนวนหน้า ฎ, 137 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต ขาดหน้า 35 ต้นฉบับไม่มี;วิทยานิพนธ์ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 133
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545