ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อรนุช ฤทธิ์จิตเพียร
ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม : กรณีศึกษา มลพิษจากโรงงานปูนซิเมนต์ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
หัวเรื่อง โรงงานปูนซิเมนต์ -- แจ้ห่ม (ลำปาง);โรงงาน -- แง่สิ่งแวดล้อม -- แจ้ห่ม (ลำปาง);มลพิษ -- แจ้ห่ม (ลำปาง);การจัดการโรงงาน -- แง่สิ่งแวดล้อม -- แจ้ห่ม (ลำปาง)
จำนวนหน้า ฐ, 141 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
โน้ต ขาดหน้า 32 (ต้นฉบับไม่มี);การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 129-132
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2540