ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เทียม ศรีคำจักร
ชื่อเรื่อง พุทธธรรมกับปรัชญาการรักษาโดยกิจกรรมบำบัด
หัวเรื่อง พุทธศาสนา;กิจกรรมบำบัด;อาชีวบำบัด
จำนวนหน้า ญ, 288 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาปรัชญา
โน้ต ขาดหน้า 241 (ต้นฉบับขาด);วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิขาปรัญชา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม : แผ่น 266-270
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2536