ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สมชาติ มัทธุจัด
ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการปลูกสร้างสวนป่าทดแทนในจังหวัดเชียงราย
หัวเรื่อง การปลูกป่า -- เชียงราย;การปลูกสวนพืชป่า -- เชียงราย;การอนุรักษ์ป่าไม้ -- เชียงราย;ป่าไม้และการป่าไม้ -- เชียงราย
จำนวนหน้า ซ, 49 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต ขาดหน้า 18 ต้นฉบับไม่มี;วิทยานิพนธ์ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [48]-49
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539