ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เฉลิมพร รัตนโกสุมภ์
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการผลิตสารเคมี จากพืชธรรมชาติ (สารสกัดสะเดา) ในประเทศไทย
หัวเรื่อง สะเดา -- ต้นทุนการผลิต;ยาฆ่าแมลง -- ต้นทุนการผลิต;ต้นทุนการผลิต;สารเคมี -- ต้นทุนการผลิต
จำนวนหน้า ฎ, 172 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต ขาดหน้า 161, 162 ต้นฉบับไม่มี;วิทยานิพนธ์ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545