ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สีหนาท โชตยาสีหนาท
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมของครูผู้สอนตามความคาดหวังของผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียนในโรงเรียนพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
หัวเรื่อง โรงเรียนพญาเม็งราย;ครู -- เชียงราย -- พฤติกรรม;ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงราย
จำนวนหน้า ฏ, 151 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โน้ต ขาดหน้า 13 (ต้นฉบับไม่มี);วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 117-123
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539