ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง โขมสี แสนจิตต์
ชื่อเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์เรื่อง จันทฆาต
หัวเรื่อง วรรณกรรมพุทธศาสนา -- ประวัติและวิจารณ์;ชาดก -- ประวัติและวิจารณ์;นิทานคติธรรม
จำนวนหน้า ฐ, 480 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมล้านนา
โน้ต ขาดหน้า 123 (ต้นฉบับไม่มี);วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมล้านนา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [130]-136
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539