ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พนิตนาฎ โชคดี
ชื่อเรื่อง ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลในหอผู้ป่วยสูติกรรมหลังคลอด โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Cost of nursing activities in postpartum unit, Uttaradit Hospital
หัวเรื่อง Dissertations, Academic -- Nursing
จำนวนหน้า ซ, 103 : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
โน้ต การค้นึว้าแบบอิสระ (พยาบาลศาสตรมหบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล)) -- มหาวิทยลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม : แผ่น 66-69
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549