ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นิภาพรรณ์ นันตา
ชื่อเรื่อง ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยครอบครัวในผู้ที่เป็นโรคจิตเภท โรงพยาบาลสวยปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing the psychiatric family caregiving program of persons with schizophrenia , Suanprung psychiatric hospital, Chiang Mai province
หัวเรื่อง Psychiatric nursing;Schizophrenia
จำนวนหน้า ญ, 129 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
โน้ต การค้นว้าแบบอิสระ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 98-107
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557