ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุรางค์รัตน์ ธรรมศรีใจ
ชื่อเรื่อง ผลการใช้กิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนบ้านทราย จังหวัดลำปาง = Results of using creative thinking development activities for Prathom Suksa 4 students, Chumchon Bansai School, Lampang province
หัวเรื่อง การสอนอย่างสร้างสรรค์ -- ลำปาง;กิจกรรมการเรียนการสอน -- ลำปาง;การศึกษาขั้นประถม
จำนวนหน้า ฌ, 112 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โน้ต การค้นคว้าอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 52-54
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557