ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปิยะนุช พงษ์พิกุล
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจและความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ = Satisfaction and parents needs about education provision of Pongpikul Chiang Mai school
หัวเรื่อง โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่;การบริหารการศึกษา -- เชียงใหม่;ผู้ปกครอง -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ญ, 71 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาประถมศึกษา
โน้ต การค้นคว้าอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาประถมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 54-57
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555