ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุภาภรณ์ สุตา
ชื่อเรื่อง ความพร้อมในการประกันคุณภาพในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบสามของโรงเรียนบ้างตุงติง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ = Readiness of Internal Educational Quality Assurance for the third external evaluation of Ban Toongting, Omkoi district, Chiang Mai province
หัวเรื่อง โรงเรียนบ้านตุงติง;ประกันคุณภาพการศึกษา -- เชียงใหม่;โรงเรียน -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฒ, 160 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โน้ต การค้นคว้าอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 124-126
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555