ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วีระยุทธ สุภารส
ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์กระบวนวิชาภาษามือเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี = Development of e - Learning courseware on introduction to sing language course for undergraduate students
หัวเรื่อง ภาษามือ -- แบบเรียนสำเร็จรูป;แบบเรียนสำเร็จรูป;การศึกษาขั้นอุดมศึกษา;การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
จำนวนหน้า ญ, 117 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
โน้ต การค้นคว้าอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาพิเศษ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 65-68
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556