ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อัจฉราพรรณ ทนันไชยชมภู
ชื่อเรื่อง การใช้เรื่องราวทางสังคมเพื่อส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ทางสัมคมของเด็กออทิสติก = Using social stories to develop social interaction of a child with autism spectrum disorders
หัวเรื่อง การศึกษาพิเศษ;เด็กออทิสติก -- การศึกษา
จำนวนหน้า ฌ, 164 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
โน้ต การค้นคว้าอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาพิเศษ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 138-140
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557