ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พีระพล ดำงาม
ชื่อเรื่อง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนบนพื้นที่สูงของบ้านแม่แอบในตำบล บ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Efficiency and effectiveness of environmental printing media in the highland communities of Mae Abnai Village, Ban Luang Sub-District, Chom Thong District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง การเรียนรู้ -- จอมทอง (เชียงใหม่);การจัดการสิ่งแวดล้อม;สิ่งพิมพ์
จำนวนหน้า ฏ, 93 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
โน้ต การค้นคว้าอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการมนุษย์และสิ่งแวดล้อม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 72-75
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555