ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อรรถพร เกตุแค
ชื่อเรื่อง การปรับปรุงการให้บริการของธนาคารโดยใช้เทคนิคลีน = Bank service improvement using lean techniques
หัวเรื่อง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ;ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) -- เชียงใหม่;บริการลูกค้า
จำนวนหน้า ฏ, 123 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
โน้ต การค้นคว้าอิสระ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 115-118
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555