ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อภิรดี ไชยชมภู
ชื่อเรื่อง การลดน้ำหนักบรรจุของผลิตภัณฑ์หมูสามชั้นสไลด์ให้อยู่ในข้อกำหนดคุณลักษระโดยใช้เทคนิคซิกซ์ ซิกมา = Reduction of sliced pork belly product package's weight to comply with specifications using six sigma techniques
หัวเรื่อง การควบคุมการผลิต;วิศวกรรมอุตสาหการ;ซิกซ์ซิกมา (มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ);เนื้อสุกร -- การบรรจุหีบห่อ
จำนวนหน้า ณ, 131 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
โน้ต การค้นคว้าอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณทิต (สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 95-98
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2558