ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กฤษนันท์ ทองทิพย์
ชื่อเรื่อง ผลกระทบของภัยแล้งและการปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Impact of drought on langan farmers' and their adaptation in mae soi sub-district, Chom Thong district, Chiang mai Province
หัวเรื่อง ภัยแล้ง -- จอมทอง (เชียงใหม่);ลำไย -- การปลูก -- เชียงใหม่;เกษตรกร -- จอมทอง (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ฐ, 122 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ ชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
โน้ต การค้นคว้าอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 104-106
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา ชียงใหม่ 2555