ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชานนท์ รุ่งเรือง
ชื่อเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายสินค้าและการลดต้นทุนโดยใช้เทคนิคการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเลคทรอนิคส์ในอุตสาหกรรมอลูมิเนียม = Enhancement of distribution efficiency and cost reduction using electronic data interchange technique in aluminium industry
หัวเรื่อง การเพิ่มผลผลิตทางอุตสาหกรรม;อุตสาหกรรมอะลูมิเนียม;การกระจายสินค้าจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค
จำนวนหน้า ฏ, 73แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
โน้ต การค้นคว้าอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 65-66
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555