ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปาลิดา อินต๊ะจาย
ชื่อเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตภัณฑ์น้ำส้มพาสเจอร์ไรส์โดยเทคนิคการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา = Efficiency enhancement in pasteurized orange juice production using motion and time study technique
หัวเรื่อง กรรมวิธีการผลิต;น้ำส้ม -- การแปรรูป;น้ำผลไม้ -- การผลิต;การควบคุมกระบวนการผลิต
จำนวนหน้า ญ, 64 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
โน้ต การค้นคว้าอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 51
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555