ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศิรปภา ใบมณฑา
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารการวางแผนวัตถุดิบของบริษัท ไรส ฟอร์ เอเชี่ยน ดีไซน์ จำกัด = Development of administrative system for raw materials planning of Rice for Asian Design Co., Ltd.
หัวเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ;วัตถุดิบ;การจัดการวัสดุ;การวางแผนธุรกิจ
จำนวนหน้า ฑ, 164 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
โน้ต การค้นคว้าอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 140
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555