ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Souksamone Sengchanh
ชื่อเรื่อง Border development, resettlement and adaptation in a special economic zone : a case study of Khuan Village, Tonpheung District, Bo Kaeo Province in Lao PDR. = การพัฒนาชายแดน การอพยพโยกย้ายและการปรับตัวในเขตเศรษฐกิจพิเศษ : กรณีศึกษาหมู่บ้านกว๊าน เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป. ลาว
หัวเรื่อง Migration, Internal;Lao -- Boundaries;Land settlement
จำนวนหน้า xiv, 93 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2013
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Sustainable Development
โน้ต Thesis (Master of Arts (Sustainable Development)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 89-92
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2013