ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศศิริณณ์ ธิดา
ชื่อเรื่อง ระบบบันทึกเวลาเรียน และออกรายงานเพื่อสนับสนุนระบบจัดการเรียนการสอน = Class attendance recording and reporting system for supporting learning management system
หัวเรื่อง ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การศึกษา;วิศวกรรมซอฟต์แวร์;การจัดการชั้นเรียน
จำนวนหน้า ฑ, 131 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
โน้ต การค้นคว้าอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 78-80
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557