ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุรีพร ปาต๊ะ
ชื่อเรื่อง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจออนไลน์สำหรับการเลือก สาขาวิชาของนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยโดย ประยุกต์ต้นไม้ตัดสินใจแบบเจสี่สิบแปด = Online decision support system for Program selection of the Prince Royals College student by applying J48 decision tree
หัวเรื่อง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์;ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ;นักเรียน -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ญ, 45 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โน้ต การค้นคว้าอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 38
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557