ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณัฐวุฒิ ทาอินต๊ะ
ชื่อเรื่อง การจัดการผลกระทบจากมลภาวะทางเสียงที่เกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบท่าอาศยานเชียงใหม่ = Management of impact freom noise pollution affecting communities around Chiang Mai International Airport
หัวเรื่อง เสียงรบกวนจากท่าอากาศยาน -- เชียงใหม่;เสียงรบกวนจากท่าอากาศยาน;มลพิษทางเสียง -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฎ, 118 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย
โน้ต การค้นคว้าอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสาธารณภัย)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 102-104
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556