ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศุภเจริญ นิลพันธุ์
ชื่อเรื่อง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการวางแผนงบประมาณประจำปีของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ = Decision support system for the annual budget planning of Mae Moh EGAT college of technology and management
หัวเรื่อง โรงไฟฟ้าแม่เมาะ -- งบประมาณ;ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ;เทคโนโลยีสารสนเทศ -- การจัดการ
จำนวนหน้า ถ, 143 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
โน้ต การค้นคว้าอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 96-97
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557