ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ทิพากร ชีวสกุลยง
ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนธีรกานท์อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน = Students participation in drugs prevention and problem solving of Theerakant School, Banhong District, Lamphun Province
หัวเรื่อง ยาเสพติด -- การป้องกัน -- ลำพูน;ยาเสพติด -- การควบคุม -- ลำพูน;ยาเสพติด -- การมีส่วนร่วมของประชาชน;นักเรียน -- ลำพูน;โรงเรียนธีรกานท์
จำนวนหน้า ฎ, 95 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าอิสระ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 78-80
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555