ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จีรวัฒน์ สติคำ
ชื่อเรื่อง การกู้เงินนอกระบบและผลกระทบต่อการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ = Informal loan and its impact on village fund management in Doi Lo District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง -- ดอยหล่อ (เชียงใหม่);เงินกู้ -- ดอยหล่อ (เชียงใหม่);การเงินนอกระบบ -- ดอยหล่อ (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ฏ, 129 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าอิสระ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 100-101
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555