ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เอมอนันต์ อนันตลาโภชัย
ชื่อเรื่อง ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการซื้อเครื่องเสียงประดับยนต์ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Service marketing mix affecting consumers towards purchasing car audio products in Mueang Chiang Mai district
หัวเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่;เครื่องเสียง -- การตลาด;การตัดสินใจ -- เชียงใหม่;เครื่องเสียง -- การจัดซื้อ
จำนวนหน้า ฑ, 90 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 76
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557